fbpx

header

חשיבות האישורים

סימבה זו שעוסקת בפעילויות לילדים עם חיות דואגת להוציא את כל ההיתרים והאישורים להחזקת החיות, העברת החיות, וקיום האירועים עם בע"ח.

 

כל ארוע עם חיות או פעילות עם בע"ח, פינת ליטוף ואף מופע חיות המתקיימים ללא אחד מהאישורים הנ"ל הינו עבירה פלילית וצפוי להסגר ע"י הרשויות, מזמיני האירוע צפויים לקבל קנס הקבוע בחוק ואף להשפט על כך.
סימבה זו אשר שמה לעצמה למטרה את לימוד וחינוך ילדינו לאהבת הטבע ושמירה על הסביבה מברכת ותומכת ברשויות האכיפה ודואגת לקיים ולהוציא בעקביות את כל האישורים הנ"ל אשר נועדו בכדי לשמור על סביבתנו הטבעית על החי והצומח.
 
אישור הוטרינר
אישור המראה ומוכיח כי החיות שברשותנו שמשמשות לפעילויות עם ילדים נמצאות תחת פיקוח וטרינרי מתמיד ותחת השגחה תוך כדי מתן חיסונים וכל הטיפולים הדרושים בכדי לשמור על רווחת החיות ובריאותן במיוחד כשהן באות במגע ישיר עם ילדים.
 
היתר משרד החקלאות
כיום במדינת ישראל קיים חוק "צער בעלי חיים" הקובע שכל פעילות עם חיות חייבת אישור של משרד החקלאות אשר מקנים ומחיבים אותנו החברות לעמוד תחת תנאים מסוימים הן במקום החזקת בע"ח והן במקום האירוע בכדי למנוע התעללות בבע"ח, אישור זה ניתן רק לאחר בדיקות קפדניות של הרשויות המוסמכות, אירוע שנעשה ללא אישור זה צפוי לקבל קנס הקבוע בחוק ולהיסגר לאלתר.
 
היתר החזקה והעברה של רשות שמורות הטבע והגנים
היתר זה מוכיח כי חיות הבר שבידינו לא נתפסו או נלקחו מהטבע אלא חיות אשר נולדו בשביה כמו כן  מראה כי חיות הבר הנמצאות ברשותנו מקבלות את כל התנאים הדרושים להן.