fbpx

header

"בלה" – צב אפריקאי ענק

 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
 • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות

לקראת סוף מסעי, הגעתי למקום מוזר, רחוק אי שם באפריקה- הרי זהו המדבר! במדבר האדמה מאוד יבשה, ולמצוא מים ומזון –זו משימה די קשה.
אבל הרי כבר היה ידוע לי מניסיון, שאפילו במדבר ישנן חיות (והמון!).
לכן לא התייאשתי ולחפש המשכתי. וכשהשמש עמדה במרכז השמיים והחום כמעט גרם לי להרים ידיים, הבחנתי פתאום ביצור נושא שיריון כביר. 

האם זוהי חיה? או שמא אביר?! מקרוב כבר הצלחתי להבין את המצב, כשזכיתי לפגוש בבלה הצב! בלה היא צב אפריקאי ענקי ונראה שהיא שמחה מאוד לראות אותי.

(בכל זאת המדבר הוא מקום קצת בודד ונחמד מדי פעם קצת לפגוש ולהתייידד).
בלה ואני דיברנו שעות, היא סיפרה על המדבר, על השמש, הסופות ועל כמה השריון שלה חזק וכבד על מנת שתצליח עם כל זה להתמודד.
ועוד סיפרה לי בלה, שאפילו במדבר יש מים היא מוציאה אותם מקקטוסים- בעזרת השיניים.
ולסיום היא סיפרה, שהחיסרון במדבר, הוא ששם אין אף אחד שילטפה בצוואר ובלה היא אומנם צב די ענק אבל בין היתר, היא גם צב מפונק! סיפרתי לבלה שאני מכיר מקום מדהים, מלא במלטפי- צוואר שנקראים "ילדים".
ועל כמה כולם ישמחו ללטפה היות והיא צבה כזאת גדולה ויפה. 
ובלה- היא כל כך התלהבה שמייד על הגב היא ארזה את ביתה ונסעה איתי את כל דרך אליכם- רק כדי שתוכל להתלטף על ידכם! ובדרך היא סיפרה לי בסודי סודות שמספר שנותיה לא נמדד כלל במספר הקוביות

אז איך בכל זאת נדע מה גילה? את זאת אספר לכולם במופע!
בלה, צב אפריקאי (דורבני) ענק, שוקלת כ 30 ק"ג .
היא ידידותית מאוד ומרבה ליצור קשר עם הילדים במהלך המופע.