fbpx

header

"ליאון" - השממית המנומרת

בהמשך מסעי הגעתי להודו, יבשת מלאה מיסתורין והפתעות.

  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות
  • יום הולדת חיות, הפעלה עם חיות, יום הולדת עם חיות, מפעיל חיות ליום הולדת, ימי הולדת עם חיות

באיזור מסולע ופראי, פגשתי את ליאון השממית, שבדיוק טיפס על סלע, בחיפוש אחר צרצרים וחרקים.
רציתי להכיר אותו, כשלפתע ציפור ענקית עפה לכוונו ואיימה לטרוף את ליאון המסכן.
ליאון פחד מאוד ואין פלא, הרי ידוע ששממיות הן חיות מאוד חששניות. הלוא הן פוחדות אפילו ממים, אז מכזאת ציפור- על אחת כמה וכמה! התכוונתי לזנק לעזרתו כשלפתע- ליאון השממית הפתיע ושלף את ההגנה המיוחדת שלו.
ליאון ניצל והצטרף למסע והשיטה המיוחדת שלו להגנה? תוכלו לראות בעצמכם, כשתפגשו את ליאון במופע! השממית המנומרת הנה אחת מהשממיות הגדולות ביותר בעולם.
ילד יום ההולדת (מלך הג'ונגל שלנו) וחבר נוסף (עוזר המלך) אוחזים יחד בשק הפלא אליו מוכנס נחש גומי. לאחר מילות הקסם, הנחש הופך לליאון השממית והמלך ועוזרו הנאמן יכולים ללטף ולהחזיק אותו בידיהם ואחריהם, גם שאר הילדים.