fbpx

header

הסכם הזמנת הפעלות

 1. הסכם מתקיים לצורך הבנת הצדדים, מניעת אי נעימויות ולצורך הבנה שתגרום להצלחת האירוע.
 2. הסכם זה פוטר את מזמין הפעילות מכל התחייבות כלפי האומן ביחס עובד ומעביד מלבד מתן התשלום שסוכם.
 3. משך הפעילות כשעתיים משעת הזמנת הילדים.
 4. המפעיל או צוות ההקמה יגיעו למקום ההפעלה כ 30 - 60 דקות לפני תחילת הפעילות.
 5. הפעילות תתחיל בקבלת פנים עם מוזיקת רקע, לאחר הגעת מרבית הקהל או לאחר חצי שעה משעת הזמנת הקהל יתחיל המופע "סימבה איש החיות" ויימשך כשעה עד שעה ורבע, לאחר המופע המפעיל ימשיך בטקס יום הולדת שכולל שירים, משחקים,ריקודים, טקס עוגה והדלקת נרות וחלוקת פרסים לילדים.
 6. ידוע כי המופע נעשה בליווי בע"ח אמיתיים כגון תיקנים ,נחשים, לטאות וצבים כל הסתייגות או בעיה להצגת אחד מבע"ח במופע יש ליידע על כך מראש את המפעיל, במקרה כזה לא ניתן להבטיח חלופה לבע"ח וייתכן ויהיה קיצור בזמן המופע שעליו המזמין לא יוכל לבוא בטענות כלפי המפעיל.
 7. חברת סימבה זו מצהירה בזאת כי אנו עובדים עם כל האישורים הרלוונטיים לקיום פעילות בע"ח, אישור משרד החקלאות, אישור רשות שמורות הטבע והגנים, אישור ופיקוח ווטרינרי קבוע בכל חודש, ביטוח צד ג, למזמין הפעילות יש את הזכות לבקש את האישורים לידיו.
  1. "סימבה זו" אינה אחראית לאישור קיום ארועים בפארקים או בשטחי מועצה, אישורים אלו הינם באחריות המזמין בלבד ובמקרה של קנס עקב אי הוצאת אישור כזה המזמין ישלם את הקנס במלואו.
 8. המפעיל ידאג להגברה מקצועית + איש סאונד, תפאורת במה, תאורת במה, מחצלת ישיבה (דשא סינטטי) בגודל 3*3.
 9. למפעיל אין התנגדות לשולחן חטיפים פעיל בזמן קבלת פנים.
 10. ידוע ומוסכם בזאת כי במהלך המופע מלבד שתייה לא יינתן מזון או כיבוד לקהל וזאת מתוך דאגה להצלחת האירוע.עבור מזון וכיבוד יינתן זמן בתחילת האירוע או ובסיומו, יש לתאם את לו"ז מראש עם המפעיל. ידוע שמקרה של הפרת תנאי זה יהיה המפעיל רשאי לעצור את המופע ולסיים את הפעילות במקום וזאת מבלי לגרוע את מתן התשלום שסוכם מראש. 
 11. ידוע כי הפעילות יכולה להתקיים במקום סגור או פתוח.
  1. ידוע כי יש לדאוג לנקודת חשמל ביתית חד פאזית תקינה לצורך המופע במידה ואין חשמל יש לדאוג לגנרטור בהספק של 1500W מינימום.
 12. ידוע כי לצורך הקמת הבמה דרוש מקום ברוחב מינימלי של 4.5 מטר.
 13. ידוע שלמפעיל יש ציוד רב וכולו על עגלות משא ולכן המופע חייב להתקיים במקום עם נגישות לעגלות, ללא מדרגות ובמרחק שלא יעלה על 50 מטרים מנקודת חניית הרכב, במקרה שהמפעיל יגיע למקום הארוע ואחד מהתנאים הללו לא יתקיים הוא יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף בסה"כ 400 ש"ח כולל מע"מ או לבטל את הפעילות במקום והמזמין יצטרך לשלם את הסכום במלואו.
 14. ידוע כי הפעילות יכולה להתקיים במקום מוצל בלבד הן אזור הבמה והן אזור ישיבת הילדים, במקרה שאחד השטחים המצויינים קודם לא יהיו מוצלים הפעילות לא תוכל להתקיים וזאת מתוך דאגה לבריאות הקהל ולרווחת בע"ח של המופע.
 15. ידוע כי עבור שריון התאריך יש להעביר לחברת "סימבה זו"מקדמה בהעברה בנקאית או תשלום באפליקציה, מקדמה בסה"כ 25% מן התעריף ויתרת התשלום תינתן למפעיל בסיום האירוע, ללא העברת המקדמה התאריך לא ישוריין והמפעיל לא יגיע למקום הפעילות גם אם הסכם זה נחתם. כמו כן במידה וכספי המקדמה לא יועברו חברת סימבה זו תהיה רשאית לשריין את התאריך לכל אדם אחר אשר ישלם את המקדמה ובכך לסיים את ההתקשרות ללא כל התחייבות לאף אחד מהצדדים.
 16. תנאי ביטול: ביטול מיום ההפקדה עד 45 יום מתאריך הפעילות יינתן החזר כספי מלא. ביטול מ 45 עד 14 יום מתאריך הפעילות דמי המקדמה לא יוחזרו. ביטול מ 14 יום עד יום הפעילות יינתן לחברת "סימבה זו" תשלום מלא.
  1. ידוע ומוסכם שבמקרה של "כח עליון" כגון: מלחמה, פיגוע באזור הפעילות, רעידת אדמה, מוות של בן משפחה לא תהיה אפשרות ביטול אלה דחיית פעילות לתאריך אחר מוסכם על שני הצדדים.
  2. גשם או שרב אינם נחשבים כבעיית "כח עליון" ולכן לא תהיה אפשרות לביטול בגלל אחת מהסיבות הללו.